Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Monthly Archives: กรกฎาคม 2021

วิธีเสริมภูมิต้านทาน ป้องกันโควิด-19 สำหรับเบาหวาน

วิธีเสริมภูมิต้านทาน ป้องกันโควิด-19 สำหรับเบาหวานร่างกายของคนเรานั้นจะมีภูมิต้านทานที่ปกป้องเราจากเชื้อโรค ต้านทานการลุกลามของโรค และรักษาให้หายในที่สุด ภูมิต้านทานโรคจะสมบูรณ์แข็งแรงก็ต่อเมื่อเราเองออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนอย่างพอเพียง ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้รับประทานอาหารให้ครบ5 หมู๋ ลด หวาน มัน เค็ม จัด ลงเพิ่มการรับประทานผัก ผลไม้หลากสี หลายชนิด เสริมวิตามิน ซี และแอนตี้ออกซีเดนท์รับประทานอาหารกลุ่มให้จุลินทรีย์โปรไบโอติก สม่ำเสมอ เช่น โยเกิรต์ นัตโตะ กิมจำ มิโสะ เนยแข็ง แตงกวาดองรับธาตุสังกะสีให้เพียงพอ จำพวก อาหารทะเล เนื้อสัตว์ เต้าหู้่ ข้าวกล้อง เห็ด ผักโขม งาดำ ถั่วแดง มะม่วงหิมพานต์ ถั่วลิสงรับแสงแดดตอนเช้าเพิ่มวิตามิน ดี ครั้งละ 15 นาที เน้นให้มือ แขน ขา สัมผัสแดด ก่อน10.00 น. หลัง 15.00 น.ออกกำลังกายครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที 3…

Read more

intro to site

The Diabetes cuisine เป็น web ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของโควิด-19 ครั้งทื่ 3 จากอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นทุกวัน อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน และ ผู้ที่ติดเชื้อที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ มีโรคประจำตัวอันดับต้นๆ คือ เบาหวาน จากสถิติขององค์กร IDF (International Diabetes Federation) ซึ่งเก็บข้อมูลสมาชิกกว่า 230 ประเทศทั่วโลก และองค์กรเบาหวานกว่า 170 ประเทศทั่วโลก พบว่า ปี 2564คนไทยเป็นเบาหวานถึง 5.1 ล้านคน แถมอยู่ในขั้นตอนกับบำบัดเพียง 2.1 ล้านคน นั้นหมายถึง ผู้มีอาการที่เหลือมีความเสี่ยงสูงมาก ทั้งด้วยตัวเบาหวานเอง หรือแม้กระทั่งตัว COVID-19 จากการศึกษาพบว่า อาหารคือปัจจัยหลักที่ชี้ขาดโรคเบาหวาน ว่า กินอะไร ได้อย่างนั้น You Are What You Eat! ประกอบกับสภาวะการ Work from home ที่กลายเป็นเรื่องปกติที่ทำให้เราต้องอยู่บ้าน การทำอาหารป้องกันเบาหวานด้วยตนเองน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด…

Read more